سوتک -پیامک-صفحه ی 1

پشت شلوار12 ماه قبل

دقت کردین هرچقدم دستاتو با حوله خشک کنی

بازم تهش یه رطوبتی باقی می‌مونه که نیازمند پشت شلوارته

یک لحظه نخور حسرت آن را که نداری1 سال قبل

یک لحظه نخور «حسرت» آن را که نداری
راضی به همین چند قلم «مال» خودت باش...!!!

دنبال «کسی» باش که دنبال «تو» باشد
اینگونه اگر نیست به دنبال «خودت» باش...!!!

«پرواز» قشنگ است ولی «بی غم و منت»
«منت» نکش از غیر و پر و بال خودت باش...!!!

صدسال اگر «زنده» بمانی گذرانی
پس «شاکر» هر لحظه و هر سال «خودت» باش..

#تلنگر

تعبیر زیبا در مورد ساعت1 سال قبل

ﭼﻪ ﺍﻳﺪﻩ ﺑﺪﻱ ﺑﻮﺩﻩ، ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍﻱ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺎﻋﺖ! ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻴﮑﻨﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻫﺴﺖ...

اما ﺳﺎﻋﺖ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ؛ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﻳﮏ ﺩﺍﻳﺮﻩ ﻧﻤﻲ ﭼﺮﺧﺪ!

ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺧﻄﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻲ ﺩﻭﺩ ﻭ ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ،

ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ ﺑﺎﺯ ﻧﻤﻴﮕﺮﺩﺩ...

ﺍﻳﺪﻩ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺩﺍﻳﺮﻩ، ﺍﻳﺪﻩ ﺟﺎﺩﻭﮔﺮﻱ ﻓﺮﻳﺒﮑﺎﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ!

ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮﺏ، ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻨﻲ ﺍﺳﺖ! ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻱ ﻣﻴﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺍﻧﻪ ﺍﻱ ﮐﻪ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎﺯ ﻧﻤﻲ ﮔﺮﺩ.

خدایا! شکرت... 1 سال قبل

بیاید یه لیست بنویسیم طوری که هر سطرش با این کلمه شروع شه: "چقدرخوبه که"...
مثل این:
چقدر خوبه که میتونم هنوز لبخند بزنم...
چقدر خوبه که سالمم...
چقدر خوبه که خانوادم رو دارم...
چقدر خوبه که میتونم هنوز آبی اسمون رو ببینم..
چقدر خوبه که میتونم انسانیت درونم رو حس کنم..
چقدر خوبه که...

بیاین برای یه بار هم که شده،داشته هامون رو به یاد بیاریم
نه نداشته هامون رو!
#خدایا! شکرت...

چرا از دقایق عمر خود خوب استفاده نمی کنیم1 سال قبل

وقتی میشود دقایق عمرت را با آدمهای خوب بگذرانی،
چرا باید لحظه هایت را صرف آدم هایی کنی که دل های کوچک‌‌شان مدام درگیر حسادت های بچه گانه است،
یا مدام برای نبودنت،

برای خط زدنت تلاش می کنند؟

اقا جاتون خالی با یکی از دوستا قرار گذاشتیم....1 سال قبل

اقا جاتون خالی با یکی از دوستا قرار گذاشتیم بریم جنگل تفریح قرار شد سیب زمینی برداریم اتیشی کنیم بزنیم ب رگ اقا چشتون روز بد نبینه سیب زمینی های داغ رو از رو اتیش بر داشتم خواستم یه حرکت جوان مردانه بکنم یکی از سیب زمینی های داغ رو انداختم جولو یک گاو اقا سیبزمینی رو تو دهنش کرد وحشی شد عقلم نداشت که سیب زمینی رو در بیاره کلشو شدید تکون میداد یهو از شدت سوزش ب ما حمله کرد نفهمیدم چی شد گاو ه افتاد تو اتیشی که ما درست کرده بودیم هیچی دیگه هنوز که هنوزه به محل حادثه بر نگشتیم ولی از اونجا تصمیم گرفتم با هیچ گاوی شوخی نکنم

ﺑﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻡ ﺳﻮﺍﺭ ﺗﺎﮐﺳﯽ ﺷﺪﯾﻢ 1 سال قبل

ﺑﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻡ ﺳﻮﺍﺭ ﺗﺎﮐﺳﯽ ﺷﺪﯾﻢ ﻭﻟﯽ ﮐﺮﺍﯾﻪ ﻧﺪﺍﺷﺘﯾﻢ ﺑﺩﯾﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﮐﻪ ﺭﺳﯿﺪﻡ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺑﺸﯾﻢ ﻭﺍﻟﻔﺮﺍﺭ ! ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﭼﻬﺎﺭﺗﺎﻣﻮﻥ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺩﺭﺍﯼ ﻣﺎﺷﯿﻨﻮ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﻭ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﺭ . ﺭﻓﺘﯿﻢﺗﺎ ﺭﺳﯿﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﯾﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﻮﻥ ﺗﺎﺭﯾﮏ ﻫﯿﭽﮑﯽ ﻫﯿﭽﮑﯽ ﺭﻭ ﻧﻤﯿﺪﯾﺪ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺻﺪﺍﯼ ﺗﻨﺪﺗﻨﺪ ﺯﺩﻥ ﻧﻔﺴﻤﻮﻥ ﻣﯿﺎﺩ، ﺯﺩﻡ ﺭﻭ ﺷﻮﻧﻪ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺗﻢ : ﺣﺎﻻ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﭼﻪ ﺣﺎﻟﯽ ﺩﺍﺭﻩ؟ﺑﻬﻢ ﮔﻔﺖ : ﺑﺎﺑﺎ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻣﻨﻢ ! ﻓﻘﻂ ﺑﮕﯿﺪ ﭼﯽ ﺷﺪﻩ !!?

تولد دوس دخترم1 سال قبل


تولد دوس دخترم گفتم هرچی رفیق ونارفیق وهمکلاسی وفامیل داری دعوت کن میخوام جوری سورپرایز کنم شوکه بشید34نفرو شام دعوت کرد نرفتم سورپرایزشد :))


هر دفعه به یکی گفتم1 سال قبل

هر دفعه به یکی گفتم دیشب کلا یه ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻡ
اونم گفته چیزی نیست ﺑﺎﺑﺎ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻦ ﯾﻪ ﺭﺑﻊ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻡ!!!!
.
.
.
.
ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮ ﻫﺮ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺍﯼ ﺗﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮑﻨﻦ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺗﺮﻥ ﻭﻟﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﻦ:-(

ایمان داشته باش تو قدرتمند هستی1 سال قبل

ایمان داشته باش قدرت انجام هر کاری را داری. شک نکن موقعیتی که هم اکنون داری موقعیت تو در آینده نیست و تغییر می کند. دوست داری در آینده به چه جایگاهی برسی؟ به خودت باور داشته باش و اعتماد کن، تو از پس هر کاری بر می آیی فقط کافی است که خودت بخواهی.

تصمیم مادربزرگ 63 ساله1 سال قبل

# مادربزرگ 63 ساله تصمیم گرفت که فاصله دو شهر طولانی را پیاده روی کند. او پیاده روی خود را شروع کرد و وقتی به شهر مورد نظر رسید ، در آنجاروزنامه نگارها با او مصاحبه کردند. می خواستند بدانند که آیا اندیشه این راهپیمایی طولانی او را به وحشت نینداخته است؟ چگونه جرأت کرد پای پیاده تن به این سفر بدهد؟ مادربزرگ جواب داد: برداشتن یک قدم نیاز به شجاعت دارد و این کاری است که من کردم. من تنها یک قدم را برداشتم و آنگاه نوبت به قدم بعدی رسید. بعد از قدم دوم، قدم سوم را برداشتم و آنقدر ادامه دادم تا به اینجا رسیدم.

"براستی مهمترین مرحله موفقیت برداشتن قدم اول و دست به عمل زدن است."

زلال باشید - پیامک زیبا1 سال قبل

زلال باشید، پرندگان به برکه های آرام پناه می برند و انسانها به دلهای پاک، زیرا دلهای پاک همچون برکه های آرام اند و دیگران بدون هیچ وحشتی به آنها اعتماد می کنند. پس خوشا بحال کسانی که مایه آرامش دیگران هستند.

دیدگاهتان را تغییر دهید1 سال قبل

آزمایش جالبی بر روی دو آموزگار انجام شد.
به آموزگار اول کلاسی را دادند و به او گفتند که شاگردان این کلاس همگی نابغه هستند و در ادامه نیز خاطر نشان کردند که:
این دانش آموزان بسیار باهوشند. با این وجود، سعی می کنند گولتان بزنند.
آنها خودشان را تنبل نشان می دهند، تکالیفشان را به تمامی انجام نمی دهند و از مشق شب بیزارند. به حرف آنها اهمیت ندهید،
چون از عهده انجام همه کارها بر می آیند. تنها باید در برابرشان صبور بوده و عشق و درک را بدان ها ارزانی دارید.
به آموزگار دوم کلاسی را دادند که شاگردانش بهرۀ هوشی متوسط داشتند و در ادامه نیز خاطر نشان کردندکه:
دانش آموزان این کلاس نه خیلی باهوش هستند و نه خیلی کودن. آنها بهرۀ هوشی و توان متوسطی دارند و به همین دلیل هم انتظار داریم نمراتشان در همان حد وسط باشند. همانطور که انتظار می رفت، عملکرد دانش آموزان نابغه بهتر از دانش آموزان با بهرۀ هوشی متوسط بود.
در پایان سال، دانش آموزان نابغه به اندازۀ یک سال از دیگر دانش آموزان جلو افتادند. جالب اینجاست که در حقیقت امر در هیچ کلاسی اثری از دانش آموزان نابغه نبود و هر دو گروه از هر نظر در ردۀ متوسط قرار داشتند. تنها تفاوت در دیدی بود که آموزگاران از آنها داشتند.

غیرممکن چه کلمه ای است؟1 سال قبل

غیرممکن یه کلمه است که فقط ترسو ها اونو بزرگ کردند، غیر ممکن های وجودت رو با تلاش و علاقه ای که به آیندت داری ممکن کن. تو فوق العاده ای، قدر زمانی که بهت داده شده رو بدون...

داستانک شکایت به خدا1 سال قبل

روزی به #خدا شکایت کردم که چرا من پیشرفت نمی کنم؟ دیگر امیدی ندارم، می خواهم خودکشی کنم. ناگهان خدا جوابم را داد گفت: آیا درخت بامبو و سرخس را دیده ای؟ گفتم : بله دیده ام. خدا گفت: موقعی که درخت بامبو و سرخس را آفریدم، به خوبی از آنها مراقبت نمودم. خیلی زود سرخس سر از خاک بر آورد و تمام زمین را گرفت، اما بامبو رشد نکرد. در دومین سال، سرخس بیشتر رشد کرد، اما از رشد بامبو خبری نبود. در سالهای سوم و چهارم، باز هم رشد نکرد. در سال پنجم جوانۀ کوچکی از بامبو نمایان شد و در عرض شش ماه ارتفاعش از سرخس بالاتر رفت. آری، در این مدت بامبو داشت ریشه هایش را قوی می کرد. آیا می دانی در تمامی این سالها که تو درگیر مبارزه با سختی ها و مشکلات بودی، در حقیقت ریشه هایت را مستحکم می ساختی؟ زمان تو نیز فرا خواهد رسید و تو هم پیشرفت خواهی کرد.

عاشقانههای من1 سال قبل

من.........
لحظه هارادرپی اصوات دلنواز تو.....
اصوات درپی کلمات عاشقانه تو.......
عاشقانه ها درپی لمس دستان تو.....
دستانت رادرپی گرمای دنیای تو......
ودنیارادرپی لحظه های باتو بودن.....
قدم میزنم...
من برای باتوبودن قدم میزنم

Prev12345409 Next
وروود عضویت